0

Sinisila Ng Mga Lobo Ng Roma Maging Mga Bata

Sino sa inyong mga kaibigan, kapamilya at kasama sa trabaho ang maaaring target ng nga lobong ito ng Roma. Alam n’yo ba na 86% ng mga Filipino ay Katoliko? Ibig sabihin may mga kilala kayo na nasa panganib na mabiktima ng mga lobong ito, at maaaring kayo mismo. Bilang Kristiano, ano ang ginagawa mo upang Read More

0

Ang Pagpapakita ni Maria: Galing ba ito sa Diyos, O sa Demonyo?

Ang paksa tungkol sa pagpapakita ni Maria ay dapat na alamin ayon sa liwanag ng katotohanan ng Biblia. Sapagkat ang mensaheng ipinapahayag sa pagpapakita ni Maria ay pinapaniwalaan ng iba na galing sa Dios, sa makatuwid ay para sa pagtuturo ng mga mananampalataya, at ang iba naman ay galing kay Satanas, sa makatuwid ay para Read More

0

Patotoo ni Richard Bennett

Ipinanganak akong Irish. Nag-aral ako ng elementarya at haiskul sa ilalim ng mga paring Hesuwita sa Belevedere College, Dublin, Ireland. Katulad ng lahat ng mga batang nag-aral sa mga Hesuwita, saulado ko na bago pa ako mag-sampung taong gulang ang limang dahilan kung bakit may Diyos at kung bakit ang Papa ang pinaka-mataas sa Simbahan.  Read More