0

500 lat później papiestwo nadal jest Antychrystem

  Richard Bennett i Stuart Quint Machina propagandowa Kościoła Rzymskokatolickiego rozrasta się w 2017 roku. Rzym kontynuuje realizację swojej wielkiej strategii nakierowanej na ignorantów ewangelicznych określonych w II Soborze Watykańskim ponad 50 lat temu: “… stopniowo, gdy przeszkody w doskonałej komunii eklezjalnej zostaną pokonane, wszyscy chrześcijanie będą zgromadzeni we wspólnej celebracji Eucharystii …”[1]     Papież Read More

0

Kto jest prawdziwym Zastępcą Chrystusa?

Pan Jezus Chrystus powierzył Bożej Osobie Ducha Świętego pełną opiekę nad duszami. Odnośnie Trzeciej Osoby Trójcy nasz Pan obiecał, co następuje: A on przyszedłszy, będzie karał świat z grzechu, i z sprawiedliwości i z sądu. i  Duch Święty przekonuje o grzechu i sprawia, że grzesznik dostrzega sw`oj zgubiony stan i przekonuje go o potrzebie sprawiedliwości Read More