0

Nakakabahalang Ugnayan sa Kumpisalan ng Pari

Sa unang taon ng aking ministeryo bilang pari sa Park Street Catholic Church sa Port of Spain, Trinidad, malinaw sa aking isip ang naging paghihirap ko sa kumpisalan. Tuwing Sabado, mula 3:00 hanggang 6:00 ng hapon, maraming Katoliko ang pumipila sa labas ng kumpisalan at naghihintay na makapasok at sabihin ang kanilang mga kasalanan. Naaalala Read More