“Ištući od Marije da moli za nas, priznajemo se ubogim grešnicima te se obraćamo ‘Majci milosrđa’, svoj svetoj.”[1] Na taj način se po katoličkom učenju štuje i obožava Mariju. Katolički kalendar je tijekom cijele godine ispunjen blagdanima njoj u čast.[2] Papa Ivan Pavao II. posvetio je sebe i svoj pontifikat Mariji. Njegov slogan bio je “Totus Read More