0

Néhány nyilatkozat a A pápai tévedhetetlenségr l

A protestáns-katolikus vita során gyakran lehet arról hallani, hogy a protestáns felek megkérd jelezik a római katolicizmusnak a pápai tévedhetetlenségr l szóló dogmát. A protestantizmus számára ugyanis elfogadhatatlan az a fajta ultramontanista álláspont, hogy egy b nös ember isteni rangra emeli fel magát, és kijelenti, hogy minden kérdésben tökéletes, csorbítatlan igazságot tudjon szólni Jézus Krisztus Read More

0

A pápaság és az iszlám

Új kapcsolatok a muzulmánokkal Kazahsztán legnagyobbrészt muzulmán nemzetéhez intézett üzenetében, tizenkét nappal a 2001. szeptember 11-ei szörnyűség után, a pápa kijelentette: „Egy Isten van. Az apostol mindenekelőtt Isten teljesen egy voltát hirdeti. Ezt az igazságot a keresztyének Izráel fiaitól örökölték és közösen osztoznak rajta a muzulmánokkal: az egy Istenbe vetett hit, Aki „az ég és Read More

0

Ferenc papa, a ravasz róka

írta Richard Bennett Ferenc pápa, “Laudato Si’, mi’ Signore” (“Dicsőség neked, Uram”): Hazánk Közös Gondozásáról,[1]  című enciklikájában a papa magát szentatyának minősíti, és keresztyénnek vallja magát. Ennek ellenére Ferenc a következőket írja az enciklikájában: “Ezen szépséges ének szavaival assissi szent Ferenc arról emlékeztet minket, hogy a közös hazánk olyan mint egy nővér, akivel közös életünk Read More

0

Benedek pápa igaz egyházak elleni vádaskodásai leleplezik saját rendszerét

Richard Bennett július 10-én XVI. Benedek pápa egy új dekrétumot[1] adott ki, melyben megerősítette azt a meggyőződését, hogy a római katolikus egyházat maga Jézus Krisztus alapította, így a többi egyházak mind hiányosak, vagy egyáltalán nem is igaz egyházak. Ami új ebben a dokumentumban, az egy ellentmondást nem tűrő állítás, miszerint „a XVI. századi reformációból született Read More

0

János Pál pápa vívmányai

Kedves barátom, II. János Pál Pápa az utóbbi 25 évben a Vatikán vallási hierarchiája élén állt. A tantásai nem képezhették alku tárgyát. Stílusát jellemzi az lgg8-ban íródott “A Hit Védelmében” címü dekrétuma, melyben ezt írja: “Parancsoljuk, hogy mindent, amit ebben az apostoli levélben kinyilvánítunk, fogadjanak el”. Következetesen ragaszkodik saját tekintélyéhez, mindenek felett álló és tévedhetetlen volta alapján, valamint olyan Read More

0

Veszélyben van-e a pápaság?

Írta Richard Bennett Egy egyre jobban betegeskedő pápát bemutató képek mellett napvilágra jönnek olyan hírek egy, a Vatikánban dúló hatalmi harcról. A komoly nehézségek folytatódó pénzügyi korrupcióról tesznek tanúságot, kegyetlen belharcok közepette. Ezek a legújabb fejlemények a Vatikáni Bankról nem meglepőek, hiszen a pápaságnak igen-igen hosszú történelme van a gazdasági botrányokat illetően. A legújabbról a Read More