0

Az ökumenizmus szelleme

Írta Cserháti Mátyás  „Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél.  Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gy lölköd nek a csókja.” (Péld. 27, 5-6)  I.  Bevezetés Ma a liberalizmussal karöltve az ökümenizálódás korát éljük. Ismerjük el, elmúltak azok a napok, amikor szigorú tekintet , konzervatív vallási tanítók hirdetik az igazságot a keresztyén Read More

0

Válaszok katolikusok, illetve ökumenikusok érveire

Írta Cserháti Mátyás Manapság igeellenes és szellemileg sötét korszakban élünk. Szinte senki nem tör dik Istennel, sem az Igéjével. Egy nemrég végzett közvéleménykutatás során azt fedték fel, hogy Magyarországon az embereknek csupán 10%-a tartja magát valamelyik egyház tanításához. Emiatt a világos igei tanítás hiánya miatt nem is tudjuk, mi a jó tanítás, ami viszont lehet Read More

0

A római katolikus egyház, a pápa, és az ökumenizmus az utolsó időkben a

Jelenések könyvében szereplő próféciák alapján Cserháti Mátyás Bevezetés Fontos, különleges időket járunk. Jézus azt mondja az Övéinek, hogy mindig éberek legyünk, hogy figyeljük azokat a jeleket, amelyek megelőzik az Ő visszajövetelét erre a Földre. Hírtelenül, mint tolvaj az éjjel jön el, amikor nem is várjuk Őt: „Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy Read More

0

Ökumené… ökumené… ökumené…

Ezév januárjában, az EVT (Egyházak Világtanácsa)illetve MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) égisze alatt újra megrendezésre került az ökumenikus imahét. Ezen alkalomból az ökumené zászlóviv i újra hallatták hangjukat s zengték a már évtizedek óta ismételgetett szólamaikat a „Krisztushív k egységér l”. Megint tanúi lehettünk annak, hogy a felekezetek közt fennálló tanbeli különbségeket a felekezeti egység Read More

0

Ökumenikus düh

Írta Cserháti Mátyás, hírhedt antiökumenista Beszélgetsz egy hív társaddal valamilyen témáról. Aztán rátértek egy olyan témára, ami érinti a római katolikus egyházat, vagy annak tanítását. Elejtesz egy olyan megjegyzést, amir l úgy érzed, közel sem olyan sért a katolikusokra nézve, de már a következ pillanatban a beszélget társad kiguvadt szemekkel rád förmed, hogy „Hogy mersz Read More

0

Az ökumenizmus veszélyei, avagy merre tart ma a neoevangelikál mozgalom?

Írta Cserháti Mátyás A mai liberalizmus vívmánya az, hogy sokak fülében elültette a bogarat, hogy nem szabad másokat ítél padra vonni saját nézetei miatt. Egyszer en félelem tölt el, ha arra gondolunk, hogy másoknak meg kell mondani az igazat. Márpedig ez nagyban gátat vet a neoevangelikál mozgalomnak az Evangélium hirdetésének manapság. A másik tényez viszont Read More

0

A katolikus trójai ló

Cserháti Mátyás Bevezetés Egy másik írásomban taglaltam, hogy a katolikus misszió célja a protestantások visszatérítése a katolikus egyházba1. Ezt részben azért csinálják, mert úgy gondolják, a protestánsok szakadárok, akik elszakadtak hajdanán a római katolikus egyházból. A katolikus missziót az árulja el, amikor a katolikusok úgy beszélnek a protestánsokról, mint „elszakadt testvérekr l”. Ezen írásomban arról Read More

0

Az Ökumenikus Charta-ról

Cserháti Mátyás Rögtön egy “Catholic Ecumenism in Russia”1 cím cikkb l idéznék: “The Second Vatican Council is the most outspoken and outgoing council in Catholic history in urging the reunion with the Eastern Christians separated from Rome.” “A második vatikáni zsinat a legmarkánsabb és legtettrekészebb zsinat, ami a keleti keresztéynekkel való egységet keresi, akik elszakadtak Read More

0

Hol tartanak most az ECT aláírói?

Fatima: A pápa és a RKE ellentmondanak az evangéliumnak Hol tartanak most az ECT[1] aláírói? A 2000-es jubileumi év ünnepi kürtzengése II. János Pál pápa május 13-án elhangzott szentbeszédével folytatódott, amelyet a fatimai Francisco és Jacinta Marto boldoggá avatása alkalmából mondott el. (Akiknek ismeretlen a fatimai eset: 1917-ben három pásztor-gyermek azt állította, hogy megjelent nekik Read More