0

Mi az ortodox egyház?

Írta Cserháti Mátyás Hazánkban a római katolikus egyház mellett létezik egy másik fajta, kisebb katolikus egyház, amit az ortodox egyháznak nevezünk. A magyar lakosságának csak néhány százalékát teszik ki, de mivel a szomszédos Romániában, illetve a környez szláv országokban államvallás, érdemes róla ejteni egy-két szót, hogy tudjuk hová tenni ket. Ennek a cikknek a megírásához Read More

0

Genf teokratikus társadalom volt?

írta Michael Horton fordította Cserháti Mátyás Ebben a folyóiratban jelent meg először: © l992 Modern Reformation Magazine I ACE Az oxfordi Gillian Lewis azt írja az elsőkézből származó források alapján, hogy „Genfnek a jelentősége mind szimbólikus, mind mitikus is”. Barátai azt mondták róla, hogy az igaz hit tükre és modellje volt, egy menedékhely felnövő fiatalok Read More

0

A társadalom hármas felosztottsága

Egy pár évvel ezelőtt elvégeztek egy felmérést itt Magyarországon, hogy ki milyen világnézettel rendelkezik. Az embereknek csak 10%-a jelezte vissza, hogy valamelyik egyház tanításához tartja magát. Ez azt jelenti, hogy ha nem is kimondottan meggyőződéses ateista a legtöbb ember, a gyakorlatban az emberek 90%-a vagy materialista, ateista, szocialista vagy egyéb liberális vagy baloldali világnézettel rendelkezik. Read More

0

Az ökumenizmus szelleme

Írta Cserháti Mátyás  „Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél.  Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gy lölköd nek a csókja.” (Péld. 27, 5-6)  I.  Bevezetés Ma a liberalizmussal karöltve az ökümenizálódás korát éljük. Ismerjük el, elmúltak azok a napok, amikor szigorú tekintet , konzervatív vallási tanítók hirdetik az igazságot a keresztyén Read More

0

Válaszok katolikusok, illetve ökumenikusok érveire

Írta Cserháti Mátyás Manapság igeellenes és szellemileg sötét korszakban élünk. Szinte senki nem tör dik Istennel, sem az Igéjével. Egy nemrég végzett közvéleménykutatás során azt fedték fel, hogy Magyarországon az embereknek csupán 10%-a tartja magát valamelyik egyház tanításához. Emiatt a világos igei tanítás hiánya miatt nem is tudjuk, mi a jó tanítás, ami viszont lehet Read More

0

A római katolikus egyház, a pápa, és az ökumenizmus az utolsó időkben a

Jelenések könyvében szereplő próféciák alapján Cserháti Mátyás Bevezetés Fontos, különleges időket járunk. Jézus azt mondja az Övéinek, hogy mindig éberek legyünk, hogy figyeljük azokat a jeleket, amelyek megelőzik az Ő visszajövetelét erre a Földre. Hírtelenül, mint tolvaj az éjjel jön el, amikor nem is várjuk Őt: „Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy Read More

0

Egy pogány vallás képvisel je pogánysággal vádolja a bibliai teremtéstant

Cserháti Mátyás Guy Consolmagno, a Vatikán csillagásza a napokban azzal támadta meg a tudományos teremtéstant, hogy az egyfajta pogányság, mivel Istent a természeti istenek sorába teszi, és harcot szít a tudomány és a vallás között. Ez a fajta rosszindulatú tájékozatlanság elvárható egy jezsuita szerzetest l, aki –a római katolicizmus és protestantimzus között felvállalt széleskör ökumenizmus Read More

0

Célunk a Menny

Ezt a kis irományt azért készítettem, hogy végig gondolhassunk néhány fontos kérdést. Milyen sors vár ránk a túlvilágon? Milyen az üdvösség útja? Mit akarunk az életünkkel, mi az élet értelme? Az ember megszületik, feln , élettapasztalatokat szerez, tervezgeti az életét, majd megöregszik, és meghal. De a halál minden? Mi következik utána? Aki hisz Istenben, esetleg Read More

0

Az ökumenisták felfedezik a láthatatlan egyházat

Kommentár a Jn. 13,34-35. 17,21-23-hoz A modern ökumenikus mozgalom szállóigéjévé vált ez a két bibliai rész a János evangéliumából: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”, illetve „hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Read More

0

Ökumené… ökumené… ökumené…

Ezév januárjában, az EVT (Egyházak Világtanácsa)illetve MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) égisze alatt újra megrendezésre került az ökumenikus imahét. Ezen alkalomból az ökumené zászlóviv i újra hallatták hangjukat s zengték a már évtizedek óta ismételgetett szólamaikat a „Krisztushív k egységér l”. Megint tanúi lehettünk annak, hogy a felekezetek közt fennálló tanbeli különbségeket a felekezeti egység Read More