0

Ökumenikus düh

Írta Cserháti Mátyás, hírhedt antiökumenista Beszélgetsz egy hív társaddal valamilyen témáról. Aztán rátértek egy olyan témára, ami érinti a római katolikus egyházat, vagy annak tanítását. Elejtesz egy olyan megjegyzést, amir l úgy érzed, közel sem olyan sért a katolikusokra nézve, de már a következ pillanatban a beszélget társad kiguvadt szemekkel rád förmed, hogy „Hogy mersz Read More

0

Az ökumenizmus veszélyei, avagy merre tart ma a neoevangelikál mozgalom?

Írta Cserháti Mátyás A mai liberalizmus vívmánya az, hogy sokak fülében elültette a bogarat, hogy nem szabad másokat ítél padra vonni saját nézetei miatt. Egyszer en félelem tölt el, ha arra gondolunk, hogy másoknak meg kell mondani az igazat. Márpedig ez nagyban gátat vet a neoevangelikál mozgalomnak az Evangélium hirdetésének manapság. A másik tényez viszont Read More

0

A gyónás és a megváltás

Cserháti Mátyás Ebben az írásban szemügyre fogjuk venni a római katolikus egyházban gyakorolt gyónási gyakorlatot, és össze fogjuk hasonlítani a bibliai megváltással. Ezt azért tesszük, mert sok római katolikus úgy beszél a gyónásról, mintha az ugyanaz lenne, mint a bibliai megváltás. Szükségesnek tartom, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést, mivel elég fontos kérdés, ami az üdvösséget Read More

0

Néhány nyilatkozat a A pápai tévedhetetlenségr l

A protestáns-katolikus vita során gyakran lehet arról hallani, hogy a protestáns felek megkérd jelezik a római katolicizmusnak a pápai tévedhetetlenségr l szóló dogmát. A protestantizmus számára ugyanis elfogadhatatlan az a fajta ultramontanista álláspont, hogy egy b nös ember isteni rangra emeli fel magát, és kijelenti, hogy minden kérdésben tökéletes, csorbítatlan igazságot tudjon szólni Jézus Krisztus Read More

0

Néhány gondolat a Máté 25,31-46-ról

Néhány gondolat a Máté 25,31-46-ról Cserháti Mátyás A Bibliának ezen része felveti azt a kérdést, hogy ki számít igaznak? Az emberi igazság tettekben rejlik? Abban, hogy enni adunk az éhez nek, inni a szomjúhozónak, ruhát adni a mezítelennek? Talán ezek az igeszakaszok éppen ezt súgnák. A római katolikus teológia olyat állít, hogy az ember a Read More

0

A katolikus trójai ló

Cserháti Mátyás Bevezetés Egy másik írásomban taglaltam, hogy a katolikus misszió célja a protestantások visszatérítése a katolikus egyházba1. Ezt részben azért csinálják, mert úgy gondolják, a protestánsok szakadárok, akik elszakadtak hajdanán a római katolikus egyházból. A katolikus missziót az árulja el, amikor a katolikusok úgy beszélnek a protestánsokról, mint „elszakadt testvérekr l”. Ezen írásomban arról Read More

0

Jót tenni jó – de mi a jó?

Katolikusok felhívása hitük átgondolására Írta Cserháti Mátyás 6725 Szeged Szentháromság u. 75D B. 1. em. 5 cs_matyi@yahoo.com Írásom címe szerint, ha az ember jót akar tenni, ahhoz tudnia kell, hogy mi a jó. Tudnunk kell, hogy mely mérték szerint kell saját cselekedetünket megmérnünk. Ez minden etika kiindulópontja. Általános katolikus dogma, hogy az embernek, üdvössége elnyeréséhez, Read More

0

Az Ökumenikus Charta-ról

Cserháti Mátyás Rögtön egy “Catholic Ecumenism in Russia”1 cím cikkb l idéznék: “The Second Vatican Council is the most outspoken and outgoing council in Catholic history in urging the reunion with the Eastern Christians separated from Rome.” “A második vatikáni zsinat a legmarkánsabb és legtettrekészebb zsinat, ami a keleti keresztéynekkel való egységet keresi, akik elszakadtak Read More

0

A 95 kérdés

Kérdések a katolicizmusról Cserháti Mátyás Ha Luther elismerte, hogy ő maga nem tévedhetetlen, akkor ezt miért nem teszi meg a pápa szintén? Ha a katolicizmusnál a hagyomány az elsődleges, de a protestantizmusnál pedig Isten igéje, akkor hogyan lehet az, hogy mégis másodkézből szerezzünk tudomást az isteni igazságról (magyarul a pápán keresztül)? Ha a katolikusok azt Read More