0

A 2012-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Keresztyén-e ez az esemény?

Írta Richard Bennett A katolikus világ számára fontos hírt jelent a 2012 nyarán rendezésre kerülő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus (IEC, vagyis NEK), amit Dublinban, Írország fővárosában tartanak meg Június 10-étől 17-éig. A kongresszus a tervek szerint napi 25 ezer embert fog vonzani, valamint további “12 ezer nemzetközi zarándokot 99 különböző országból”[1] Mi is egy ilyen Eukarisztikus Read More

0

A pápaság és az iszlám

Új kapcsolatok a muzulmánokkal Kazahsztán legnagyobbrészt muzulmán nemzetéhez intézett üzenetében, tizenkét nappal a 2001. szeptember 11-ei szörnyűség után, a pápa kijelentette: „Egy Isten van. Az apostol mindenekelőtt Isten teljesen egy voltát hirdeti. Ezt az igazságot a keresztyének Izráel fiaitól örökölték és közösen osztoznak rajta a muzulmánokkal: az egy Istenbe vetett hit, Aki „az ég és Read More

0

A római katolikus tanítás összehasonlítása a Bibliával

Ez az írás egy összeállítás a római katolikus legfontosabb tanításainak (25 témakör, baloldalt), amit összehasonlítunk azzal, amit a Biblia mond (jobboldalt). A katolikus dogmákat az 1994-es katekizmusából vettük, a bibliai igeversek pedig az internetes Magyar Keresztény Portál protestáns fordítású Bibliából származnak. Az idézeteket a „What Every Catholic Should Know” (Amit minden katolikus hívőnek tudnia kell) Read More

0

Krisztus evangéliumának és igazságosságának tagadása

A Római Katolikus – Lutheránus „Közös Nyilatkozat a Megigazulás Tanáról”: Krisztus evangéliumának és igazságosságának tagadása Az utóbbi öt évben számos olyan riasztó kísérlet történt a protestánsok és a Római Katolikus Egyház (RKE) párbeszéde során, hogy a római katolikusokat „Krisztusban levő testvéreknek és nőtestvéreknek” nyilvánítsák. Eközben vészjósló és irányadó dologra is sor került. A „Közös Nyilatkozat Read More

0

Hol tartanak most az ECT aláírói?

Fatima: A pápa és a RKE ellentmondanak az evangéliumnak Hol tartanak most az ECT[1] aláírói? A 2000-es jubileumi év ünnepi kürtzengése II. János Pál pápa május 13-án elhangzott szentbeszédével folytatódott, amelyet a fatimai Francisco és Jacinta Marto boldoggá avatása alkalmából mondott el. (Akiknek ismeretlen a fatimai eset: 1917-ben három pásztor-gyermek azt állította, hogy megjelent nekik Read More

0

A bibliai igazság és a hivatalos római katolikus hagyomány Máriáról

A Biblia úgy határozza meg Isten kilétét, hogy senki ember nem részesülhet az Ő dicsőségéből. Hasonlóképpen, a Biblia tanít arról, hogy ki az Úr Jézus Krisztus, azonban senki nem foglalhatja el az Ő tisztségeit. Ugyanígy beszél a Szentírás a Szentlélek személyéről és szerepköréről, de mindenki mást kizár az Ő szerepéből. Ezek a bibliai igazságok érvénytelenítik Read More

0

Szex, szégyen és a Katolikus Egyház

„Szex, szégyen és a Katolikus Egyház” – volt a Newsweek 2002. március 4-i számának vezércikke, amelynek alcíme: „és az új önvizsgálat Amerika-szerte”. Remélhetőleg a szüzességről és cölibátusról szóló római katolikus tanítást megfelelően tárták fel és vitatták meg, és nem csak egyszerűen idéztek néhány adatot és emberi véleményt, amelynek semmi köze a Római Katolikus Egyház hivatalos Read More

0

Lelki közösség az Úrral és a római katolikus mise

Bevezetés Az Isten imádása az a közösség, amely igaz összhangot tükröz a Teremtő és a teremtett ember között. A bűnbeesés előtt nem találunk korlátozásokat Isten és Ádám kapcsolatában. Isten beszélt Ádámmal, eléje tárta feladatait, oktatta őt a környezetével kapcsolatos dolgokra[1], és adott neki egy hozzáillő társat.[2] Ádámnak csak egy külső korlátozással kellett szembenéznie: „De a Read More

0

Az evangélium kiárusítása: Az EKE elfogadása

A Római Katolikus álláspont változatlan A lényeges kérdésekben a katolikus egyház álláspontja nem változott az utóbbi ezer évben. A római katolikus egyház tanítóhivatala szerint a végső tekintély a pápánál található. A katolikus rendszerben egy személy, állítólag, a kegyelem, plusz az ő jócselekedetei, plusz az úgynevezett „belső szentsége” által üdvözül. Továbbá a katolikusokat arra tanítják, hogy Read More