0

„A passió”: Mel Gibson látványos csalása

Ritkán volt olyan film, amely ennyire kedvező nyilvánosságot és várakozást ébresztett az evangéliumi közösségekben. Az izgalom dagályától táplált hullámok sepernek végig az egyházon és a filmvilágon. A katolikus hamvazó szerdán mutatják be a filmet a mozikban Amerika-szerte. Az evangéliumi gyülekezetek hatalmas mennyiségű jegytömböket vásárolnak, helyenként egész mozitermeket bérelve ki. Az egyházi ajánlóknak vége-hossza nincs, amelyek Read More

0

Álhírek a Vatikánból „Vége a Reformációnak”

Írta Richard Bennett és Stuart Quint Az Úr Jézus Krisztus azért kárhoztatta a farizeusokat, mert azok az evangélium igazságát a hagyományaikkal akarták elnémítani.  „De jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok!  mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek elõtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.”[1] Ma a római Read More

0

A pápa egyháza és az Európai Unió

A pápa egyházát világszerte tisztelik és csodálják. Jól szervezettnek, sikeresnek és befolyásosnak, valamint méltóságteljesnek és tekintélyesnek látják. Az egymást követő pápák személye körül kialakult aura egyedi a Katolikus Egyházra nézve. Semmilyen más globális intézmény nem örvendhet ilyesminek. Morális kérdésekben megfogalmazott kijelentései komoly súllyal rendelkeznek. A pápaság annyira népszerű, hogy még az evangéliumi felekezetűek is elfogadják Read More

0

Ferenc papa, a ravasz róka

írta Richard Bennett Ferenc pápa, “Laudato Si’, mi’ Signore” (“Dicsőség neked, Uram”): Hazánk Közös Gondozásáról,[1]  című enciklikájában a papa magát szentatyának minősíti, és keresztyénnek vallja magát. Ennek ellenére Ferenc a következőket írja az enciklikájában: “Ezen szépséges ének szavaival assissi szent Ferenc arról emlékeztet minket, hogy a közös hazánk olyan mint egy nővér, akivel közös életünk Read More

0

Benedek pápa igaz egyházak elleni vádaskodásai leleplezik saját rendszerét

Richard Bennett július 10-én XVI. Benedek pápa egy új dekrétumot[1] adott ki, melyben megerősítette azt a meggyőződését, hogy a római katolikus egyházat maga Jézus Krisztus alapította, így a többi egyházak mind hiányosak, vagy egyáltalán nem is igaz egyházak. Ami új ebben a dokumentumban, az egy ellentmondást nem tűrő állítás, miszerint „a XVI. századi reformációból született Read More

0

János Pál pápa vívmányai

Kedves barátom, II. János Pál Pápa az utóbbi 25 évben a Vatikán vallási hierarchiája élén állt. A tantásai nem képezhették alku tárgyát. Stílusát jellemzi az lgg8-ban íródott “A Hit Védelmében” címü dekrétuma, melyben ezt írja: “Parancsoljuk, hogy mindent, amit ebben az apostoli levélben kinyilvánítunk, fogadjanak el”. Következetesen ragaszkodik saját tekintélyéhez, mindenek felett álló és tévedhetetlen volta alapján, valamint olyan Read More

0

A legyőzhetetlen evangélium és a modern protestáns hazugság

Bevezetés Katolikus papként nehéz helyzetben voltam, amikor evangélistákat hallgattam az evangélium utáni kutatásom tizennégy éve során. Keresztyén rádióműsorok folyamatosan közölték velem azokat a dolgokat, amelyeket tennem kellett volna, hogy befogadjam Jézust a szívembe. A keresztyén traktátusok hasonlóképpen közölték velem azt az odaszánási vagy elkötelezettségi mennyiséget, amelyre szükség van ahhoz, hogy döntsek Krisztus mellett. A gyötrő Read More

0

A hagyománytól az igazságig Egy pap története

Richard Peter Bennett A gyermekévek Egy nyolctagú ír családban születtem, s gyermekkorom boldog és teljes volt. Édesapám az Ír Hadseregben szolgált ezredesként, kilenc éves voltam, amikor visszavonult. Családom szeretett játszani, énekelni és szerepelni a dublini katonai táborban, ahol laktunk. Tipikus ír római katolikus család voltunk. Édesapám néha ünnepélyesen letérdelt ágya mellé, hogy imádkozzon. Édesanyám Jézussal Read More

0

Veszélyben van-e a pápaság?

Írta Richard Bennett Egy egyre jobban betegeskedő pápát bemutató képek mellett napvilágra jönnek olyan hírek egy, a Vatikánban dúló hatalmi harcról. A komoly nehézségek folytatódó pénzügyi korrupcióról tesznek tanúságot, kegyetlen belharcok közepette. Ezek a legújabb fejlemények a Vatikáni Bankról nem meglepőek, hiszen a pápaságnak igen-igen hosszú történelme van a gazdasági botrányokat illetően. A legújabbról a Read More