0

Genf teokratikus társadalom volt?

írta Michael Horton fordította Cserháti Mátyás Ebben a folyóiratban jelent meg először: © l992 Modern Reformation Magazine I ACE Az oxfordi Gillian Lewis azt írja az elsőkézből származó források alapján, hogy „Genfnek a jelentősége mind szimbólikus, mind mitikus is”. Barátai azt mondták róla, hogy az igaz hit tükre és modellje volt, egy menedékhely felnövő fiatalok Read More

0

A 95 kérdés

Kérdések a katolicizmusról Cserháti Mátyás Ha Luther elismerte, hogy ő maga nem tévedhetetlen, akkor ezt miért nem teszi meg a pápa szintén? Ha a katolicizmusnál a hagyomány az elsődleges, de a protestantizmusnál pedig Isten igéje, akkor hogyan lehet az, hogy mégis másodkézből szerezzünk tudomást az isteni igazságról (magyarul a pápán keresztül)? Ha a katolikusok azt Read More

0

Álhírek a Vatikánból „Vége a Reformációnak”

Írta Richard Bennett és Stuart Quint Az Úr Jézus Krisztus azért kárhoztatta a farizeusokat, mert azok az evangélium igazságát a hagyományaikkal akarták elnémítani.  „De jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok!  mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek elõtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.”[1] Ma a római Read More

0

Benedek pápa igaz egyházak elleni vádaskodásai leleplezik saját rendszerét

Richard Bennett július 10-én XVI. Benedek pápa egy új dekrétumot[1] adott ki, melyben megerősítette azt a meggyőződését, hogy a római katolikus egyházat maga Jézus Krisztus alapította, így a többi egyházak mind hiányosak, vagy egyáltalán nem is igaz egyházak. Ami új ebben a dokumentumban, az egy ellentmondást nem tűrő állítás, miszerint „a XVI. századi reformációból született Read More