0

A társadalom hármas felosztottsága

Egy pár évvel ezelőtt elvégeztek egy felmérést itt Magyarországon, hogy ki milyen világnézettel rendelkezik. Az embereknek csak 10%-a jelezte vissza, hogy valamelyik egyház tanításához tartja magát. Ez azt jelenti, hogy ha nem is kimondottan meggyőződéses ateista a legtöbb ember, a gyakorlatban az emberek 90%-a vagy materialista, ateista, szocialista vagy egyéb liberális vagy baloldali világnézettel rendelkezik. Read More

0

Célunk a Menny

Ezt a kis irományt azért készítettem, hogy végig gondolhassunk néhány fontos kérdést. Milyen sors vár ránk a túlvilágon? Milyen az üdvösség útja? Mit akarunk az életünkkel, mi az élet értelme? Az ember megszületik, feln , élettapasztalatokat szerez, tervezgeti az életét, majd megöregszik, és meghal. De a halál minden? Mi következik utána? Aki hisz Istenben, esetleg Read More

0

Néhány gondolat a Máté 25,31-46-ról

Néhány gondolat a Máté 25,31-46-ról Cserháti Mátyás A Bibliának ezen része felveti azt a kérdést, hogy ki számít igaznak? Az emberi igazság tettekben rejlik? Abban, hogy enni adunk az éhez nek, inni a szomjúhozónak, ruhát adni a mezítelennek? Talán ezek az igeszakaszok éppen ezt súgnák. A római katolikus teológia olyat állít, hogy az ember a Read More

0

A római katolikus tanítás összehasonlítása a Bibliával

Ez az írás egy összeállítás a római katolikus legfontosabb tanításainak (25 témakör, baloldalt), amit összehasonlítunk azzal, amit a Biblia mond (jobboldalt). A katolikus dogmákat az 1994-es katekizmusából vettük, a bibliai igeversek pedig az internetes Magyar Keresztény Portál protestáns fordítású Bibliából származnak. Az idézeteket a „What Every Catholic Should Know” (Amit minden katolikus hívőnek tudnia kell) Read More