0

Válaszok katolikusok, illetve ökumenikusok érveire

Írta Cserháti Mátyás Manapság igeellenes és szellemileg sötét korszakban élünk. Szinte senki nem tör dik Istennel, sem az Igéjével. Egy nemrég végzett közvéleménykutatás során azt fedték fel, hogy Magyarországon az embereknek csupán 10%-a tartja magát valamelyik egyház tanításához. Emiatt a világos igei tanítás hiánya miatt nem is tudjuk, mi a jó tanítás, ami viszont lehet Read More

0

A római katolikus egyház, a pápa, és az ökumenizmus az utolsó időkben a

Jelenések könyvében szereplő próféciák alapján Cserháti Mátyás Bevezetés Fontos, különleges időket járunk. Jézus azt mondja az Övéinek, hogy mindig éberek legyünk, hogy figyeljük azokat a jeleket, amelyek megelőzik az Ő visszajövetelét erre a Földre. Hírtelenül, mint tolvaj az éjjel jön el, amikor nem is várjuk Őt: „Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy Read More

0

Egy pogány vallás képvisel je pogánysággal vádolja a bibliai teremtéstant

Cserháti Mátyás Guy Consolmagno, a Vatikán csillagásza a napokban azzal támadta meg a tudományos teremtéstant, hogy az egyfajta pogányság, mivel Istent a természeti istenek sorába teszi, és harcot szít a tudomány és a vallás között. Ez a fajta rosszindulatú tájékozatlanság elvárható egy jezsuita szerzetest l, aki –a római katolicizmus és protestantimzus között felvállalt széleskör ökumenizmus Read More

0

A gyónás és a megváltás

Cserháti Mátyás Ebben az írásban szemügyre fogjuk venni a római katolikus egyházban gyakorolt gyónási gyakorlatot, és össze fogjuk hasonlítani a bibliai megváltással. Ezt azért tesszük, mert sok római katolikus úgy beszél a gyónásról, mintha az ugyanaz lenne, mint a bibliai megváltás. Szükségesnek tartom, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést, mivel elég fontos kérdés, ami az üdvösséget Read More

0

Néhány gondolat a Máté 25,31-46-ról

Néhány gondolat a Máté 25,31-46-ról Cserháti Mátyás A Bibliának ezen része felveti azt a kérdést, hogy ki számít igaznak? Az emberi igazság tettekben rejlik? Abban, hogy enni adunk az éhez nek, inni a szomjúhozónak, ruhát adni a mezítelennek? Talán ezek az igeszakaszok éppen ezt súgnák. A római katolikus teológia olyat állít, hogy az ember a Read More

0

A katolikus trójai ló

Cserháti Mátyás Bevezetés Egy másik írásomban taglaltam, hogy a katolikus misszió célja a protestantások visszatérítése a katolikus egyházba1. Ezt részben azért csinálják, mert úgy gondolják, a protestánsok szakadárok, akik elszakadtak hajdanán a római katolikus egyházból. A katolikus missziót az árulja el, amikor a katolikusok úgy beszélnek a protestánsokról, mint „elszakadt testvérekr l”. Ezen írásomban arról Read More

0

Jót tenni jó – de mi a jó?

Katolikusok felhívása hitük átgondolására Írta Cserháti Mátyás 6725 Szeged Szentháromság u. 75D B. 1. em. 5 cs_matyi@yahoo.com Írásom címe szerint, ha az ember jót akar tenni, ahhoz tudnia kell, hogy mi a jó. Tudnunk kell, hogy mely mérték szerint kell saját cselekedetünket megmérnünk. Ez minden etika kiindulópontja. Általános katolikus dogma, hogy az embernek, üdvössége elnyeréséhez, Read More

0

A római katolikus tanítás összehasonlítása a Bibliával

Ez az írás egy összeállítás a római katolikus legfontosabb tanításainak (25 témakör, baloldalt), amit összehasonlítunk azzal, amit a Biblia mond (jobboldalt). A katolikus dogmákat az 1994-es katekizmusából vettük, a bibliai igeversek pedig az internetes Magyar Keresztény Portál protestáns fordítású Bibliából származnak. Az idézeteket a „What Every Catholic Should Know” (Amit minden katolikus hívőnek tudnia kell) Read More

0

Lelki közösség az Úrral és a római katolikus mise

Bevezetés Az Isten imádása az a közösség, amely igaz összhangot tükröz a Teremtő és a teremtett ember között. A bűnbeesés előtt nem találunk korlátozásokat Isten és Ádám kapcsolatában. Isten beszélt Ádámmal, eléje tárta feladatait, oktatta őt a környezetével kapcsolatos dolgokra[1], és adott neki egy hozzáillő társat.[2] Ádámnak csak egy külső korlátozással kellett szembenéznie: „De a Read More