0

Wie is de Plaatsvervanger van Christus?

De Rooms-katholieke paus of de Heilige Geest? Door Richard Bennett, voormalig katholiek priester https://helpforcatholics.org/ Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV). Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. Nu de wereld zich richt op de nieuw verkozen paus Benedictus XVI, moeten wij zijn ambt eens in beschouwing nemen, want hij beweert de plaats van Read More

0

Wie is uw Heilige Vader?

Beste vriend, Een leugen die duizend maal herhaald wordt, wordt geen waarheid door zijn aantal herhalingen. De bedreven herpublicering van wat eerder gekend was als een uitgesproken leugen, is normaal geworden voor het Vaticaan. Op het wereldplatform beeldt de huidige paus historische leugens af alsof ze feiten zijn. Het artikel hieronder weerlegt de pauselijke claims Read More

De Antichrist ontsluierd

Op 8 oktober 2000 wijdde Paus Johannes Paulus de 2de (op basis van zijn zichzelf aangemeten titel van Plaatsvervanger van Christus) de wereld en het nieuwe millennium toe aan “de meest Heilige Maria.”[1] Deze godslasterlijke “Acte van Toewijding aan de Meest Heilige Maria”, welke alleen maar aan God toekomt, is een bespotting van het Eerste Gebod. Read More