0

Roomse pogingen om de Reformatie teniet te doen

Beste vriend. Net zoals de primaire respons van de Rooms-katholieke Kerk op het bijbelse geloof van de hervormers, door de Contrareformatie van de Jezuïeten, leidt Paus Franciscus – een Jezuiet – de inspanningen van de Roomse Kerk om de Reformatie teniet te doen. Daarom is het van vitaal belang dat we begrijpen wat in deze Read More

0

Historisch overzicht van het Pausdom Deel 2

Pausdom: haar natuur en doel Als overblijfsel van middeleeuwse tirannie is het Pausdom het bolwerk en het fundament van de Kerk van Rome. Het is ook de trots en de vreugde van devote katholieken. Zij zijn er zeker van dat het hen een directe link geeft naar Jezus Christus. En in deze laatste dagen lijkt Read More

0

Historisch overzicht van het Pausdom Deel 1

De vroege kerk te Rome De kerk te Rome was in het begin een gemeenschap van broeders en zusters, geleid door enkelen van de broeders. De vier Evangeliën en de brieven van de apostelen regelden de grote vragen van de geloofsleer. Een pompeuze titel en positie van één man die heerst over de anderen bestond Read More

0

Vaticaans nepnieuws: “De reformatie is voorbij”

door Richard Bennett en Stuart Quint De Heer Jezus Christus veroordeelde de Farizeeën toen zij trachtten de waarheid van het Evangelie te onderdrukken door hun tradities gelijk te stellen met de Bijbel. “Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet Read More