0

De Roomse Kerk promoot Islam en accepteert Islamitisch Geloof

Beste vriend, Voor het grootste deel van zijn pontificaat heeft paus Franciscus de Islam gepromoot. In plaats van mensen te waarschuwen tegen de woeste aanvallen van moslims over de hele wereld, liet Franciscus de islamitische vervolging van Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse mensen onbeantwoord. Paus Franciscus’ uitreiken naar de Islam is een toepassing van de Rooms-katholieke Read More

0

Pas op voor de genialiteit van het Vaticaanse pauselijke systeem

Vermits de achtergrond van de structuur van de Katholieke Kerk alarmerend is, is een ontmaskering van haar systeem essentieel. Een bijbelse en historische analyse van het pauselijke systeem is vereist opdat haar invloed kan verijdeld worden. Dit hebben wij gedaan in onderhavig artikel. Als we het pauselijke Rome behandelen, is het uiterst belangrijk te herinneren Read More

0

Roomse pogingen om de Reformatie teniet te doen

Beste vriend. Net zoals de primaire respons van de Rooms-katholieke Kerk op het bijbelse geloof van de hervormers, door de Contrareformatie van de Jezuïeten, leidt Paus Franciscus – een Jezuiet – de inspanningen van de Roomse Kerk om de Reformatie teniet te doen. Daarom is het van vitaal belang dat we begrijpen wat in deze Read More

0

Paus Franciscus, de Vos

Door Richard Bennett In paus Franciscus’ tweede encycliek, “Laudato Si’, mi’ Signore” (“Weest Gij geprezen, mijn Heer”): Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis [1], identificeert de paus zich  als “de Heilige Vader”2 en als christen. Niettemin leert Franciscus het volgende in zijn encycliek: “‘Laudato si’, mi’ Signore’ – ‘Weest Gij geprezen, mijn Heer’. Met Read More