Richard Bennett en Stuart Quint Het Vaticaan leert officieel dat de Paus de plaatsvervanger is van Jezus Christus De paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, “is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen”. “De paus van Rome immers heeft, Read More