0

Laatste schandalen waarschuwen ons voor Paus Franciscus

Richard Bennett en Stuart Quint Het Vaticaan leert officieel dat de Paus de plaatsvervanger is van Jezus Christus De paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, “is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen”. “De paus van Rome immers heeft, Read More

0

Wie is de Plaatsvervanger van Christus?

De Rooms-katholieke paus of de Heilige Geest? Door Richard Bennett, voormalig katholiek priester https://helpforcatholics.org/ Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV). Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. Nu de wereld zich richt op de nieuw verkozen paus Benedictus XVI, moeten wij zijn ambt eens in beschouwing nemen, want hij beweert de plaats van Read More

0

Wie is uw Heilige Vader?

Beste vriend, Een leugen die duizend maal herhaald wordt, wordt geen waarheid door zijn aantal herhalingen. De bedreven herpublicering van wat eerder gekend was als een uitgesproken leugen, is normaal geworden voor het Vaticaan. Op het wereldplatform beeldt de huidige paus historische leugens af alsof ze feiten zijn. Het artikel hieronder weerlegt de pauselijke claims Read More

0

De Roomse Kerk promoot Islam en accepteert Islamitisch Geloof

Beste vriend, Voor het grootste deel van zijn pontificaat heeft paus Franciscus de Islam gepromoot. In plaats van mensen te waarschuwen tegen de woeste aanvallen van moslims over de hele wereld, liet Franciscus de islamitische vervolging van Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse mensen onbeantwoord. Paus Franciscus’ uitreiken naar de Islam is een toepassing van de Rooms-katholieke Read More

De Antichrist ontsluierd

Op 8 oktober 2000 wijdde Paus Johannes Paulus de 2de (op basis van zijn zichzelf aangemeten titel van Plaatsvervanger van Christus) de wereld en het nieuwe millennium toe aan “de meest Heilige Maria.”[1] Deze godslasterlijke “Acte van Toewijding aan de Meest Heilige Maria”, welke alleen maar aan God toekomt, is een bespotting van het Eerste Gebod. Read More

Paus Franciscus in de VS, Toejuichen of Afkeuren?

Beste vriend, Wanneer u de feiten bestudeert ga dan na of u het verblijf van paus Franciscus in de VS moet toejuichen of afkeuren. In het hiernavolgende artikel geven we u gedocumenteerde feiten van het pausbezoek en van de Rooms-katholieke kerk zelf die de paus geacht wordt te leiden. Geef het artikel door aan anderen, Read More

0

Paus Franciscus, de Vos

Door Richard Bennett In paus Franciscus’ tweede encycliek, “Laudato Si’, mi’ Signore” (“Weest Gij geprezen, mijn Heer”): Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis [1], identificeert de paus zich  als “de Heilige Vader”2 en als christen. Niettemin leert Franciscus het volgende in zijn encycliek: “‘Laudato si’, mi’ Signore’ – ‘Weest Gij geprezen, mijn Heer’. Met Read More

0

Historisch overzicht van het Pausdom Deel 2

Pausdom: haar natuur en doel Als overblijfsel van middeleeuwse tirannie is het Pausdom het bolwerk en het fundament van de Kerk van Rome. Het is ook de trots en de vreugde van devote katholieken. Zij zijn er zeker van dat het hen een directe link geeft naar Jezus Christus. En in deze laatste dagen lijkt Read More

0

Historisch overzicht van het Pausdom Deel 1

De vroege kerk te Rome De kerk te Rome was in het begin een gemeenschap van broeders en zusters, geleid door enkelen van de broeders. De vier Evangeliën en de brieven van de apostelen regelden de grote vragen van de geloofsleer. Een pompeuze titel en positie van één man die heerst over de anderen bestond Read More