0

Ksiądz katolicki ewangelistą radiowym

Świadectwo nawróconego księdza Manuela Garrida Aldamy   …Trzeba wam się powtórnie narodzić [J 3,7]. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne [J 3,16]. Bóg zaplanował to ku dobremu Nieraz spoglądając na swe życie, zastanawiamy się, dlaczego przydarzyło nam się to Read More

0

Woda żywa – i pokój z Bogiem

Świadectwo nawróconego księdza  Mariana Rughiego   Wierzę, że Bóg pragnie, aby ci, którzy znależli w Chrystusie duchowe uzdrowienie, podnieśli głos i zaświadczyli o tym wobec innych, ażeby ludzie doświadczali Jego dotknięcia za pośrednictwem tych, którzy już wcześniej go doznali. Dylemat z herezją Moje przejście od rzymskiego katolicyzmu do Chrystusa nie nastąpiło nagle; był to długi Read More

0

Gdy znalazłem Chrystusa, znalazłem wszystko

Świadectwo nawróconego księdza Anthony’ego Pezzotty Anthony Pezzotta, urodzony na północy Włoch, od najmłodszych lat pragnął być misjonarzem. Aby zrealizować ten zamysł, w wieku 11 lat wstąpił do seminarium duchownego. Po 12 latach otrzymał tytuł magistra greki i bakalaureat z filozofii. Potem odbywał magisterskie studia teologiczne w Anglii, Niemczech, Hiszpanii, wreszcie w Rzymie, gdzie przyjął święcenia Read More