0

Czy Katolicy posiadają życie wieczne?

W trakcie moich 48 lat jako Katolik, w tym 22 lata jako katolicki ksiądz, wierzyłem w Kościół  Katolicki. Myślałem że posiadam sakramenty przez które, gdybym umarł, posiadłbym życie wieczne. Jak pozostali księża, nauczałem też że ludzie, którzy są wierni Kościołowi jako Katolicy i umrą w stanie „Łaski Uświęcającej”, to pójdą do nieba. Z ogromnym szacunkiem Read More

0

Obojętność czy ignorancja? Bałwochwalcze praktyki w kościele

Drogi Przyjacielu, “Panie, co chcesz, abym czynił?” – stawiamy Tobie to pytanie w poniższym artykule zatytułowanym: “Obojętność czy ignorancja: praktyki bałwochwalcze wewnątrz kościoła.” Czy jest w nas Boża bojaźń i pragnienie podążania Jego drogami w posłuszeństwie Jego przykazaniom? Zajmując stanowisko w tej sprawie z modlitwą oczekujemy przekonywającej mocy Bożej dla Jego ludu. To On, Syn Read More

0

List do Irlandii: Opuść Rzym i szukaj Chrystusa!

Richard Bennett Drogi Przyjacielu, 26 maja 2018 r. Irlandia głosowała za usunięciem zakazu aborcji. Aborcja jest pod względem moralnym zła. W oczach Boga jest to grzech. Biblia tak mówi o nienarodzonym dziecku w łonie matki: „Bo Ty stworzyłeś nerki moje: ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.”[1] Biblia mówi także: “Nie będziesz zabijać (tj. mordować).”[2] Zatem Read More

0

Życie wieczne w Chrystusie czy rozpacz w rzymsko-katolickim czyśćcu?

Richard Bennett and Stuart Quint Kościół Rzymsko-Katolicki opatruje swoje nauczanie dotyczące życia po śmierci nagłówkiem “Ostateczne Oczyszczenie albo Czyściec”: „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba”[1] Czy Read More

0

Papież Franciszek, lis

Richard Bennett W encyklice Papieża Franciszka, „Laudato Si’, mi’ Signore” („Niech będzie Ci chwała, mój Panie”): O Wspólnej Trosce O Nasz Dom Papież identyfikuje się jako “Ojciec Święty” i jako Chrześcijanin. Niemniej jednak, Franciszek naucza następującej rzeczy w tej encyklice: „W słowach tego pięknego kantyku, Święty Franciszek z Asyżu przypomina nam że nasz wspólny dom Read More

0

Od tradycji do prawdy. Świadectwo nawróconego księdza Richarda Petera Bennetta

Szczęśliwe były moje dziecięce lata w ojczystym domu w Irlandii. Ośmioosobowa rodzina wspólnie bawiła się, śpiewała i urządzała przedstawienia, a wszystko to na terenie koszar w Dublinie. Ojciec, pułkownik Armii Irlandzkiej, przeszedł na emeryturę, gdy miałem dziewięć lat. Byliśmy typową w Irlandii katolicką rodziną. Ojciec czasami klękał uroczyście koło łóżka, aby się pomodlić; matka rozmawiała Read More

0

Bez kompromisów pójść za Jezusem

  Świadectwo nawróconego księdza Victora J. Affonsa   Dlaczego wstąpiłem do Towarzystwa Jezusowego W wieku 23 lat odnosiłem sukcesy w branży reklamowej jako profesjonalny grafik. Szykując się do wyjazdu na stałe za granicę, gdzie czekała na mnie atrakcyjna posada, cieszyłem się myślą o opuszczeniu Indii i ucieczce od bólu, jaki cierpiałem na widok nędzarzy wegetujących Read More

0

50 lat w kościele rzymskim

Świadectwo nawróconego księdza Charlesa Chiniquy Urodziłem się i zostałem ochrzczony jako katolik w 1803 roku; w 1833 roku w Kanadzie przyjąłem święcenia kapłańskie. Przez 25 lat byłem kapłanem i – powiem szczerze- z serca miłowałem kościół rzymskokatolicki, on zaś miłował mnie. Byłbym gotów dać za kościół ostatnią kroplę krwi i po tysiąckroć oddałbym życie, ażeby Read More

0

Z klasztoru ku wolności w Chrystusie

Świadectwo nawróconego księdza Hugh Farrella Przetoż teraz żadnego potępienia nie maż tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według Ducha [Rz 8,1; BG]. Pobożne pragnienia Pragnąc żyć z Chrystusem, postanowiłem zostać kapłanem. Jako dziecko katolickich rodziców, wierzyłem, że mój kościół jest jedynym prawdziwym i poza nim nie ma właściwie szans na Read More

0

Coś więcej niż religia

Świadectwo nawróconego księdza Gregora Dalliarda Urodziłem się 10 listopada 1947 roku pośród winnic szwajcarskiego miasteczka Salgesch jako siódme spośród dwunastki dzieci moich rodziców. W rejonach tradycyjnie katolickich nie było wtedy większej alternatywy co do wyboru wyznania; stąd od najmłodszych naszych lat, azwłaszcza od siódmego roku życia, księża nie szczędzili wysiłku, by wpoić nam, że nauka Read More