0

Fatima

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Richarda Bennett’a na temat kultu “Matki Bożej” z Fatimy z jej fałszywym, satanistycznym przesłaniem.
0

Świętość Boga

W tym wykładzie Richard Bennett mówi na temat najważniejszego atrybutu Boga, Jego Świętości oraz pokazuje praktyczne wnioski, jakie wypływają dla każdego z nas z tego faktu, że Bóg jest po trzykroć Święty.
0

Obojętność czy ignorancja? Bałwochwalcze praktyki w kościele

Drogi Przyjacielu, “Panie, co chcesz, abym czynił?” – stawiamy Tobie to pytanie w poniższym artykule zatytułowanym: “Obojętność czy ignorancja: praktyki bałwochwalcze wewnątrz kościoła.” Czy jest w nas Boża bojaźń i pragnienie podążania Jego drogami w posłuszeństwie Jego przykazaniom? Zajmując stanowisko w tej sprawie z modlitwą oczekujemy przekonywającej mocy Bożej dla Jego ludu. To On, Syn Read More