Poznanie prawdy – Boże Słowo w opozycji do tradycji

Zapraszamy do wykładu Richarda Bennetta na temat poznania prawdy, Bożej prawdy zawartej w Bożym Słowie, która jest największym autorytetem dla wierzących w opozycji do wątpliwego autorytetu tradycji.

Related Posts