0

Biblia, absolútny základ pravdy a rímskokatolícka autorita

Richard M. Bennett JEDINE PÍSMO JE INŠPIROVANÉ A SVOJOU PODSTATOU SMERODAJNÉ Biblické posolstvo vdýchnuté Bohom je zjavením v písomnej forme (2. Timoteovi 3:15-16). Biblia tvrdí, že to, čo Boh inšpiroval, je Jeho písané slovo (2. Petra 1:20-21). Keď Pán Ježiš Kristus povedal, že „Písmo nemôže byť zrušené“ (Ján 10:35), hovoril o Božom písanom slove. Udalosti, Read More