0

Čo by mal každý katolík vedieť

Písmo nemožno zrušiť Základ pravdy Biblická Pravda Svetlo Božieho Slova Nový Katechizmus Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998) Samotná Biblia Oboje, Biblia a Tradícia “….a Písmo nemožno zrušiť.”  Ján 10:35 “Posvätná Tradícia a Sväté písmo teda navzájom úzko súvisia a sú spojené.”  # 80 “Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.” Ján 17:17 “Z toho Read More

0

Ako pristupovať ku katolíkom s Božou láskou

Richard Bennett októbra 2008 som mal na Lewisovom ostrove v Škótsku to privilégium prednášať mnohým veriacim o téme, ktorá je môjmu srdcu veľmi blízka. Lewisov ostrov je známy evanjelizáciami, ktoré sa tam kedysi konali. Významnou charakteristikou týchto evanjelizácií –a vlastne všetkých evanjelizácií, ktoré sa konali počas 300 rokov silnej biblickej viery v Škótsku –bolo svedectvo Read More