0

Mária, biblická pravda a oficiálna rímskokatolícka tradícia

Autor: Richard M. Bennett Biblia nielen, že ustanovuje to, kým Boh je, ale aj vylučuje všetkých ostatných z toho, aby mu boli rovní v sláve. Podobne Biblia nielen, že vyučuje kto je Pán Ježiš Kristus, ale tiež aj vylučuje to, aby niekto mal jeho postavenie a úlohu. Takisto Biblia prezentuje osobu a úlohu Svätého Ducha Read More

0

Pápež Benedikt XVI v Lourdes: Krok k temnote

Milý priateľ, Približne šesť miliónov pútnikov ročne navštívi v Lourdes svätyňu, kde sa uctieva Mária. Nedávno, v septembri 2008, sa tam konala oslava údajného zjavenia Márie. Vrcholom slávnosti bola prítomnosť Pápeža, jeho uctievanie Márie a mladého vidieckeho dievčaťa, Bernadette Soubirous, ktoré Máriu údajne priamo počulo. Len veľmi málo kresťanov analyzovalo podstatu tejto správy z Lourdes. Read More