0

Čo by mal každý katolík vedieť

Písmo nemožno zrušiť Základ pravdy Biblická Pravda Svetlo Božieho Slova Nový Katechizmus Katechizmus Katolíckej cirkvi (1998) Samotná Biblia Oboje, Biblia a Tradícia “….a Písmo nemožno zrušiť.”  Ján 10:35 “Posvätná Tradícia a Sväté písmo teda navzájom úzko súvisia a sú spojené.”  # 80 “Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.” Ján 17:17 “Z toho Read More

0

Biblia, absolútny základ pravdy a rímskokatolícka autorita

Richard M. Bennett JEDINE PÍSMO JE INŠPIROVANÉ A SVOJOU PODSTATOU SMERODAJNÉ Biblické posolstvo vdýchnuté Bohom je zjavením v písomnej forme (2. Timoteovi 3:15-16). Biblia tvrdí, že to, čo Boh inšpiroval, je Jeho písané slovo (2. Petra 1:20-21). Keď Pán Ježiš Kristus povedal, že „Písmo nemôže byť zrušené“ (Ján 10:35), hovoril o Božom písanom slove. Udalosti, Read More