Richard Bennett Úvod Uctievanie Boha je tým spoločenstvom, ktoré existuje v pravom súlade medzi Stvoriteľom a stvorením – človekom. Pred pádom neboli žiadne prekážky vo vzťahu medzi Bohom a Adamom. Boh hovoril s Adamom, vysvetlil mu jeho povinnosti, dal mu pokyny týkajúce sa jeho životného prostredia1 a stvoril mu vhodnú pomoc.2 Adam mal len vonkajšie Read More