0

VATIKANEN KONTROLLERAR GENOM CIVILRÄTT

Kära vän, I mitten av 1800-talet beskrev Lord Acton, en av de största romersk-katolska historikerna, påvedömet som ”djävulen som gömmer sig bakom krusifixet.” [1] Acton, känd för sitt ordstäv, “Makt tenderar att korrumpera, och absolut makt korrumperar absolut.” pekade tydligt ut påvliga Rom som den akademiska och juridiska orsaken till mer än sexhundra år av inkvisition Read More

0

Uthållighet Behövs För Den Kommande Stora Återställningen

Av Stuart Quint ”Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” [1] Den kommande stora återställningen kommer att skilja vetet från agnarna, den sanna Kristna från den avfällige. Detta framgår av Påven Franciskus, som så lätt förnekar Guds ord och förkastar Hans befallningar. Tänk på några nya exempel (och Read More

0

Franciskus Den Listige Driver Den Stora Återställningen Med Roms Klimatagenda

Av Stuart Quint Har Påven Franciskus lurat världen med hjälp av klimatförändringar och miljömässig ”rättvisa”? År 2015 skrev Påven Franciskus sin kontroversiella encyklopedi ”Laudato Si”. Han befaller nationerna att erkänna sina kollektiva synder genom att utnyttja miljön med kapitalismen. ”’Prisad vare du, min Herre, genom vår syster, Moder Jord, som upprätthåller oss…’ Denna syster ropar nu Read More

0

Påvliga Rom och Europeiska Unionen

Kära vän, Vatikanen har varit den mäktigaste institutionen i Europa, och även om dess inflytande minskade vid tidpunkten för reformationen har det gjort en betydande återhämtning under de senaste två århundradena. De Protestantiska länderna i Europa som religiöst, politiskt och ekonomiskt befriats från en totalitär Romersk Kyrka verkar nu blint återvända till sitt ok. . Read More

0

Det Katolska ursprunget för Protestantisk Eskatologi

av WJ Mencarow   Generellt sett finns det fyra sätt att förstå omfattningen av Uppenbarelseboken: Idealism, Futurism, Preterism och Historism eller Kyrkohistorisk tolkning. Två uppfanns av Romersk Katolicism och en av de två lärs av de flesta Protestantiska kyrkor. Idealism Idealism, även känd som det andliga tillvägagångssättet, “förandligar” många, om inte de flesta, avsnitt som andra Read More

0

500 år senare är Påven fortfarande antikrist

Av Richard Bennett och Stuart Quint   Romerska Katolska Kyrkans propagandamaskin växer kraftigt under 2017. Rom fortsätter att genomföra sin stora strategi inriktad mot okunniga Evangelikala definierade vid Andra Vaticankonciliet för över 50 år sedan: “… lite i taget, eftersom hindren för den perfekta Kyrkliga nattvarden övervinns, kommer alla Kristna att samlas i ett gemensamt Read More